راه های ارتباطی


شما می توانید در روز های کاری برای ثبت سفارش ، عقد قرارداد و ثبت انتقادات و پیشنهادات خود با اکسیرسازان کویر ایرانیان در ارتباط باشید.


آدرس :

دفتر مرکزی : تهران ، بلوار آفریقا ، خیابان عاطفی غربی ،پلاک55 ، واحد 6


9821-26207265+

  989912052133+

info@eskavir.com

آدرس کارخانه :

یزد ، منطقه ویژه اقتصادی ، بلوار صنعت ، خیابان صنعت سوم


9835-37275038+

  9835-37275099+